Atpūtas vietas "Ragaciems"
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi ir viesu/apmeklētāju tiesības, pienākumi un uzvedības normas, uzturoties Atpūtas vietas "Ragaciems" (turpmāk tekstā - Atpūtas vieta) teritorijā pie Ragaciema seduma jūras piekrastē.

Atpūtas vieta atrodas privātā teritorijā, līdz ar to visus iekšējos kārtības noteikumus nosaka teritorijas īpašnieks

Atpūtas vietā uzturēšanās paredzēta tikai tā klientiem par atbilstošo maksu vai īpašnieka atļauju.

Atpūtas vietā atomašīnu, kemperu un citu atomatizēto transportlīdzekļu novietošanas vietu, kā arī telts vietas ierāda vienīgi Atpūtas vietas darbinieks vai īpašnieks.

Atpūtas vietā automašīnas novieto tam paredzētā vietā vai Atpūtas vietas darbinieka norādītā vietā.

Atpūtas vietā aizliegts ievest ieročus, narkotikas un psihotropās vielas, ātri uzliesmojošas vielas.

Atpūtas vietas viesi apņemas ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas.

Atpūtas vietas viesiem nav atļauts atskaņot jebkāda veida mūziku vēlāk par plkst. 23:00 Izņēmuma gadījumos, pasākumu organizēšans ietvaros darbības pēc 23:00 ir saskaņojams ar Atpūtas vietas darbinieku vai īpašnieku.

Atpūtas vietas teritorijā viesi apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst. 23:00.

Atpūtas vietas administrācija neuzņemas materiālo atbildību par viesu personīgām mantām.

Atpūtas vietas viesiem, atstājot teritoriju, ir pienākums savākt un aiznest atkritumus uz Atpūtas vietas koplietošanas atkritumu konteineriem.

Atpūtas vietas viesiem ir pienākums pieskatīt savus bērnus, ievērojot drošību pie ūdens.

Atpūtas vietas viesiem ir pienākums turēt savus līdzi paņemtos mājdzīvniekus pie pavadas un neatstāt tos bez uzraudzības. Sekot līdzi, lai tie neapdraud citus Atpūtas vietas visus, kā arī neatrodas publiskajā pludmales zonā. Par noteikumu pārkāpumu pienākas administratīvais sods.

Atpūtas vietas viesi apņemas nekurināt ugunskuru Atpūtas vietā tam neparedzētajās vietās. Ugunskura kurināšana pludmales zonā ir administratīvi sodāma. Ugunskuru ir atļauts kurināt tikai Atpūtas vietas speciāli norādītajās vietās un mangālos, kas ir novietojami vismaz 50 cm virs zemes un neapdraud teritorijas drošību.

Atpūtas vietas viesim ir tiesības informēt Atpūtas vietas administrāciju par priekšlikumiem, novērotajām saimnieciskās darbības nekārtībām, nepilnībām, kuras iespējams uzlabot.

Atpūtas vietas viesu pienākums ir saudzēt teritorijā esošo materiālo bāzi un par radītiem zaudējumiem uzņemties atbildību pilnā apmērā

Atpūtas vietas pilnas dienas aprēķina periods ir no plkst. 8:00 līdz 22.00. Ja viesis paliek Atpūtas vietas teritorijā pēc plkst. 22:00, tam jāmaksā nākošās dienas maksa par plānoto stāvēšanu atbilstoši aktuālajam izcenojumam.

Atpūtas vietas darbinieks ir tiesīgs rīkoties bez viesa klātbūtnes, ja nepieciešams steidzami novērstu avāriju vai bojājumus.

Atpūtas vietas darbiniekam ir tiesības izraidīt no Atpūtas vietas viesus, kuri neievēro šos kārtības noteikumus, atsakoties no tiesībām saņemt atpakaļ maksu par pakalpojumiem.

Atpūtas vietas viesiem ir pienākums ievērot Administratīvo soda likumā noteiktās sabiedriskās kārtība noteikumus.